கர்மா கழிப்பு பரிகார யாத்திரை மற்றும் மகா மந்திர பரிகார யாகம்

9566 914 111 & 9585 745 745
Add Favorites Contact Author
RL Notice Small.jpeg

இராமேசுவர “அக்னி தீர்த்தத்தில்” கர்ம கழிப்பு செய்து, “தேவிப்ப
ட்டிணம் நவகிரக” ஆசி பெற்று திண்டுக்கல்லில் “மகா மந்திர பரிகார யாகம்” நிறைவு பெரும்.
ஒரு நாள் ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ 1750 மட்டும்.

Contact : 9566 914 111 & 9585 745 745
Office : 9786 145 145
Email : [email protected]


Price Rs.1,750
Quantity 1
Phone Number 9566 914 111 & 9585 745 745
Category
Keywords   
No Feedback Received

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other